Ulica ks. Tadeusza Ofiary

  Zobacz na mapie

Ulica ks. Tadeusza Ofiary prowadzi od ul. Puszczańskiej w kierunku Lasu Kapturskiego. Krzyżuje się z ul. F. Cichawy.