Ulica Trawna

  Zobacz na mapie

Ulica Trawna prowadzi od ul. J. Słowackiego do ul. Białej.

Kiedyś tę nazwę nosiła ulica Marii Curie-Skłodowskiej.