Ulica Wschodnia

  Zobacz na mapie


Widok w kierunku ul. Złotej

Ulica Wschodnia prowadzi od ul. Białej do ul. H. Dąbrowskiego. Krzyżuje się z ul. Złotą.