Ulica Wysoka

  Zobacz na mapie

 

Ulica Wysoka prowadzi od ul. 25 Czerwca do ul. M. Niedziałkowskiego.