Ulica Zgodna

  Zobacz na mapie

Ulica Zgodna prowadzi od ul. gen. L. Okulickiego do ul. Bednarskiej. Krzyżuje się z ul. Piwną.