Ulica Zwarta

  Zobacz na mapie

 


Widok od strony ul. Konopnej

Ulica Zwarta prowadzi od ul. Folwarcznej w kierunku wschodnim. Krzyżuje się z ulicami Konopną i Trzcinową. Kończy się na brzegu Mlecznej.