Radom. Skrzyżowanie ulic Struga i Zbrowskiego, na płocie po lewej stronie kapliczka.

Skrzyżowanie ul. A. Struga z ul. S. Zbrowskiego, na płocie po lewej stronie kapliczka. (ajt, 2006-09-25)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: