Radom. Ulica Koszarowa.

Ul. Koszarowa widziana z ul. J. Malczewskiego. (ajt, 2007-02-11)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: