Radom. Ulica Osterwy od strony ul. Jaracza.

Ul. J. Osterwy widziana z ul. S. Jaracza. (ajt, 2007-04-06)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: