Radom. Ulica Wincentego Pola widziana z ul. Armii Ludowej.

Ul. W. Pola widziana z ul. św. Brata Alberta. (ajt, 2009-04-30)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: