Ulica św. Brata Alberta

  Zobacz na mapie

Ulica św. Brata Alberta prowadzi od skrzyżowania z ulicami Gajową i W. Michalczewskiego do zbiegu ulic Witkacego, Armii Krajowej, Staroopatowskiej i Grzebieniowej. Krzyżuje się z ulicami T. Czackiego, Ostrowiecką i W. Pola.

Do 28 sierpnia 2017 r. była to ulica Armii Ludowej.