Radom. Ulica Lelewela widziana z ul. Winczewskich.

Ul. J. Lelewela widziana z ul. Rodziny Winczewskich. (ajt, 2011-03-08)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: