Ulica Joachima Lelewela

  Zobacz na mapie

 


Nieco dalej

 

Ulica Joachima Lelewela prowadzi od ul. Rodziny Winczewskich do ul. J. i J. Śniadeckich. Krzyżuje się z ul. E. Orzeszkowej.