Radom. Ulica Korczaka widziana z ul. Brzechwy.

Ul. J. Korczaka widziana z ul. J. Brzechwy. (ajt, 2012-08-12)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: