Radom. Ulica Bracka z ul. Wjazdowej.

Ul. Bracka widziana z ul. Wjazdowej. (ajt, 2012-08-26)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: