Radom. Ulica Taczowska z ul. Milejowickiej.

Ul. Taczowska widziana od strony Ul. Milejowickiej. (ajt, 2012-09-16)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: