Radom. Ulica Milejowicka od strony ul. Taczowskiej.

Ul. Milejowicka widziana od strony ul. Taczowskiej. (ajt, 2012-09-16)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: