Radom. Witamina.

"Witamina" przy ul. A. Struga. (ajt, 2014-04-21)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: