Ulica Śnieżna

  Zobacz na mapie

 


Widok od strony ul. Bliskiej

Ulica Śnieżna prowadzi od ul. Idalińskiej w kierunku ul. Bliskiej (od tej strony jest tylko wąskie przejście obok stacji transformatorowej).