Ulica Bliska

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. J. Słowackiego

Ulica Bliska prowadzi od ul. J. Słowackiego do ul. Przejazd. Krzyżuje się z ulicami J. Tuwima i K. I. Gałczyńskiego.