Ulica Bernardyńska

  Zobacz na mapie

Ulica Bernardyńska prowadzi od ul. Lekarskiej do ul. A. Tochtermana.