Ulica Przejazd

  Zobacz na mapie

Ulica Przejazd prowadzi od ul. Idalińskiej do ul. Pięknej. Krzyżuje się z ul. Bliską.