Ulica Botaniczna

  Zobacz na mapie

Ulica Botaniczna prowadzi od ul. Kozienickiej do ul. Podleśnej. Krzyżuje się z ulicami K. Beina i B. Egiejmana.