Ulica Kazimierza Beina

  Zobacz na mapie

Ulica Kazimierza Beina prowadzi od ul. Botanicznej do ul. Pacyńskiej. Krzyżuje się z ulicami J. Gackiego, Esperanto i L. Zamenhofa.