Ulica Cygańska

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Kozienickiej

Ulica Cygańska zaczyna się po południowej stronie ul. Kozienickiej, w pobliżu ronda ks. J. Popiełuszki. Krzyżuje się z ul. S. Beneta.