Ulica Daleka

  Zobacz na mapie


Widok od strony ul. Chorzowskiej

Ulica Daleka zaczyna się za torami kolejowymi w okolicy ul. Olsztyńskiej, prowadzi do ul. Chorzowskiej. Krzyżuje się z ul. Magazynową. Kiedyś Daleka była dużo dłuższa, ale jej początkowy odcinek (od ul. Warszawskiej do ul. A. Struga) przemianowano na 11 Listopada, zaś kolejny fragment (Struga/Olsztyńska/tory kolejowe do Warszawy) został zlikwidowany i zabudowany.