Ulica Magazynowa

  Zobacz na mapie


Widok na południe ze skrzyżowania z ul. Twardą

Ulica Magazynowa prowadzi od ul. Kozienickiej do ul. Dalekiej. Krzyżuje się z ul. Twardą.