Ulica Elizy Orzeszkowej

  Zobacz na mapie

 


nieco dalej

 


Graffiti na bloku blisko ul. M. Mochnackiego

Ulica Elizy Orzeszkowej prowadzi od ul. J. Lelewela do ul. M. Mochnackiego.