Ulica Esperanto

  Zobacz na mapie

Ulica Esperanto prowadzi od ul. Kozienickiej do ul. B. Egiejmana. Krzyżuje się z ul. K. Beina.