Ulica Kierzkowska

  Zobacz na mapie

 

Ulica Kierzkowska prowadzi od ul. Kieleckiej do ul. Zachodniej. Krzyżuje się z ulicami Sławną i Kredową.