Ulica Koszykowa

  Zobacz na mapie


Widok z ul. Ornej

Ulica Koszykowa prowadzi od ul. Ornej do ul. Nadrzecznej.