Ulica Nadrzeczna

  Zobacz na mapie

Ulica Nadrzeczna prowadzi od ul. Starokrakowskiej do ul. Szydłowieckiej. Krzyżuje się z ulicami Młyńską, Nasypową, Koszykową i Orną.