Ulica Lechicka

  Zobacz na mapie

Ulica Lechicka prowadzi od ul. Odechowskiej do ul. Odrodzenia. Krzyżuje się z ulicami Dzielną i Szeregową.