Ulica Odechowska

  Zobacz na mapie

Ulica Odechowska prowadzi od ul. Długojowskiej do ul. Litewskiej. Krzyżuje się z ulicami Komunalną, Podmiejską, Akacjową i Lechicką.