Ulica Litewska

  Zobacz na mapie

 

 

Ulica Litewska prowadzi od ul. Ogrodniczej do ul. Odrodzenia. Krzyżuje się z ulicami Odechowską, Dzielną i Szeregową.