Ulica Stanisławy Zofii Wronckiej

  Zobacz na mapie

Ulica Stanisławy Zofii Wronckiej prowadzi na południe od ul. ks. W. Paciaka. Krzyżuje się z ul. ks. P. Skargi.

Do 28 sierpnia 2017 r. była to ulica Mieczysława Deperasińskiego.