Ulica Potkanowska

  Zobacz na mapie

Ulica Potkanowska prowadzi od ul. Starokrakowskiej do obwodnicy południowej (ul. J.J. Lipskiego). Krzyżuje się z ulicami Kłosową i Okrężną.