Ulica Pusta

  Zobacz na mapie

Ulica Pusta prowadzi od ul. Strzeleckiej do ul. H. Dąbrowskiego. Krzyżuje się z ul. W. Kwiatkowskiego.