Ulica Strzelecka

  Zobacz na mapie

Ulica Strzelecka prowadzi od ul. W. Kwiatkowskiego do ul. Staroopatowskiej, krzyżując się z ul. Pustą.