Ulica Sadowa

  Zobacz na mapie

Ulica Sadowa prowadzi od ul. Wiertniczej do ul. K. I. Gałczyńskiego. Krzyżuje się z ul. Mazowiecką.