Ulica Wiśniowa

  Zobacz na mapie

Ulica Wiśniowa prowadzi od ul. Wiertniczej do ul. K. I. Gałczyńskiego. Krzyżuje się z ul. Mazowiecką.