Ulica Wiedeńska

  Zobacz na mapie


Widok w kierunku południowym

Ulica Wiedeńska prowadzi od ul. Rzymskiej do ul. Skrajnej. Krzyżuje się z ulicami Madrycką i Praską. Nazwę ulicy nadano uchwałą Rady Miejskiej z 22 września 2003 r.