Radom. Ulica Odechowska widziana z ul. Litewskiej.

Ul. Odechowska widziana z ul. Litewskiej. (ajt, 2012-07-08)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: