Radom. Ulica Sierpowa widziana z ul. Działkowej.

Ul. Sierpowa widziana z ul. Działkowej. (ajt, 2012-07-29)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: