Radom. Ulica Potkanowska z ul. Starokrakowskiej.

Ul. Potkanowska widziana z ul. Starokrakowskiej. (ajt, 2012-11-18)

Opisy odwołujące się do tego zdjęcia: