Ulica Armii Krajowej

  Zobacz na mapie

Ulica Armii Krajowej prowadzi od ul. Wyścigowej do zbiegu ulic św. Brata Alberta, Grzebieniowej, Witkacego i Staroopatowskiej. Krzyżuje się z ul. Ostrowiecką. W czasie fotografowania (lipiec 2012) ul. Armii Krajowej była nieprzejezdna, w związku z budową obwodnicy południowej.