Ulica Bolesława Egiejmana

  Zobacz na mapie

Ulica Bolesława Egiejmana prowadzi od ul. Botanicznej do ul. Pacyńskiej. Krzyżuje się z ul. Esperanto.