Ulica Kłosowa

  Zobacz na mapie

Ulica Kłosowa prowadzi od ul. Starokrakowskiej do ul. Potkanowskiej.