Ulica Okrężna

  Zobacz na mapie

 

 

 

Ulica Okrężna prowadzi od ul. Potkanowskiej do ul. Starokrakowskiej.