Ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  Zobacz na mapie


Widok ze skrzyżowania z ul. P. Gojawiczyńskiej

Ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego prowadzi od ul. Idalińskiej do skrzyżowania z ulicami Sadową i P. Gojawiczyńskiej. Krzyżuje się z ulicami Bliską, J. Brzechwy, Piękną, K. Makuszyńskiego, Z. Nałkowskiej, E. Jackiewiczowej, Laskową, J. Kasprowicza i Wiśniową. Przedłużeniem ulicy Gałczyńskiego jest krótka droga gruntowa, prowadząca do ul. Ludowej.